Infrastruktura oświetleniowa

Aktywa trwałe Spółki wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 116.174.168,44 zł w tym infrastruktura oświetleniowa, która jest wykorzystywana do świadczenia usługi oświetleniowej stanowi wartość 113.888.626,11  zł co stanowi 98,03 % aktywów trwałych. 

W skład infrastruktury oświetleniowej wchodzą następujące urządzenia: 
  • linie napowietrzne - 6.256,8 tys. m
  • linie kablowe - 1.294,1 tys. m
  • punkty świetlne - 107,9 tys. szt
  • rozdzielnice - 7,6 tys. szt            
W celu prawidłowej realizacji podstawowej działalności Spółki jakim jest świadczenie usługi oświetleniowej Spółka ponosi wydatki związane z rozbudową, modernizacją i odtworzeniem infrastruktury oświetleniowej (w 2019 r. na ten cel wydatkowała ponad 10.906 tys. zł) oraz prowadzi czynności eksploatacyjno-konserwacyjne infrastruktury oświetleniowej (koszt tych czynności w 2019 r. wyniósł ok. 4.362,6 tys. zł). Ponadto na potrzeby usługi oświetlenia Spółka dokonuje zakupu m.in. energii elektrycznej i usług dystrybucji (w 2019 r. łączny koszt zakupu wyniósł ponad 22.048,5 tys. zł).

metryczka


Wytworzył: Dorota Machelak-Sarzyńska (9 sierpnia 2012)
Opublikował: Kordian Błasik (14 stycznia 2013, 11:48:08)

Ostatnia zmiana: Piotr Frąszczak (21 kwietnia 2020, 16:25:46)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9708