Infrastruktura oświetleniowa

Aktywa trwałe Spółki wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 169.129.274,63 zł 
w tym infrastruktura oświetleniowa, która jest wykorzystywana do świadczenia usługi oświetleniowej stanowi wartość 157.937.083,88 zł co stanowi 93,38 % aktywów trwałych. 
W skład infrastruktury oświetleniowej wchodzą następujące urządzenia: 
linie napowietrzne     6 272,4 tys. m
linie kablowe        1 470,0 tys. m
punkty świetlne        114,9 tys. szt.
rozdzielnice              7,8 tys. szt.            

W celu prawidłowej realizacji podstawowej działalności Spółki jakim jest świadczenie usługi oświetleniowej Spółka ponosi wydatki związane 
z  rozbudową, modernizacją i odtworzeniem infrastruktury oświetleniowej 
(w 2022 r. na ten cel wydatkowała ponad 34.527,8 tys. zł) oraz prowadzi czynności eksploatacyjno-konserwacyjne infrastruktury oświetleniowej (koszt tych czynności w 2022 r. wyniósł ok. 4.921,5 tys. zł). Ponadto na potrzeby usługi oświetlenia Spółka dokonuje zakupu m.in. energii elektrycznej i usług dystrybucji (w 2022 r. łączny koszt zakupu wyniósł ponad 46.695,7 tys. zł).metryczka


Wytworzył: Dorota Machelak-Sarzyńska (9 sierpnia 2012)
Opublikował: Kordian Błasik (14 stycznia 2013, 11:48:08)

Ostatnia zmiana: Paweł Sobczak (11 maja 2023, 07:39:00)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15637