Infrastruktura oświetleniowa

Aktywa trwałe Spółki wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 117.349.533,90 zł w tym infrastruktura oświetleniowa, która jest wykorzystywana do świadczenia usługi oświetleniowej stanowi wartość 114.550.092,44  zł co stanowi 97,61 % aktywów trwałych. 

W skład infrastruktury oświetleniowej wchodzą następujące urządzenia: 
  • linie napowietrzne - 6.251,0 tys. m
  • linie kablowe - 1.343,5 tys. m
  • punkty świetlne - 108,9 tys. szt
  • rozdzielnice - 7,7 tys. szt            
W celu prawidłowej realizacji podstawowej działalności Spółki jakim jest świadczenie usługi oświetleniowej Spółka ponosi wydatki związane z rozbudową, modernizacją i odtworzeniem infrastruktury oświetleniowej (w 2020 r. na ten cel wydatkowała ponad 9.137,8 tys. zł) oraz prowadzi czynności eksploatacyjno-konserwacyjne infrastruktury oświetleniowej (koszt tych czynności w 2020 r. wyniósł ok. 4.512,7 tys. zł). Ponadto na potrzeby usługi oświetlenia Spółka dokonuje zakupu m.in. energii elektrycznej i usług dystrybucji (w 2020 r. łączny koszt zakupu wyniósł ponad 29.007,7 tys. zł).

metryczka


Wytworzył: Dorota Machelak-Sarzyńska (9 sierpnia 2012)
Opublikował: Kordian Błasik (14 stycznia 2013, 11:48:08)

Ostatnia zmiana: Piotr Frąszczak (6 lipca 2021, 08:39:37)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14760