Infrastruktura oświetleniowa

Aktywa trwałe Spółki wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 144.741.616,40 zł w tym infrastruktura oświetleniowa, która jest wykorzystywana do świadczenia usługi oświetleniowej stanowi wartość 133.771.640,21  zł co stanowi 92,42 % aktywów trwałych. 

W skład infrastruktury oświetleniowej wchodzą następujące urządzenia: 
linie napowietrzne 6 268,9 tys. m
linie kablowe 1 410,1 tys. m
punkty świetlne   111,7 tys. szt
rozdzielnice         7,8 tys. szt             

W celu prawidłowej realizacji podstawowej działalności Spółki jakim jest świadczenie usługi oświetleniowej Spółka ponosi wydatki związane z  rozbudową, modernizacją i odtworzeniem infrastruktury oświetleniowej (w 2021 r. na ten cel wydatkowała ponad 25.146,7 tys. zł) oraz prowadzi czynności eksploatacyjno-konserwacyjne infrastruktury oświetleniowej (koszt tych czynności w 2021 r. wyniósł ok. 4.685,8 tys. zł). Ponadto na potrzeby usługi oświetlenia Spółka dokonuje zakupu m.in. energii elektrycznej i usług dystrybucji (w 2021 r. łączny koszt zakupu wyniósł ponad 28.367,4 tys. zł).


metryczka


Wytworzył: Dorota Machelak-Sarzyńska (9 sierpnia 2012)
Opublikował: Kordian Błasik (14 stycznia 2013, 11:48:08)

Ostatnia zmiana: Paweł Sobczak (7 lipca 2022, 10:53:41)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15253