Majątek Spółki


Aktywa Spółki w PLN
Stan na dzieńAktywa trwałeAktywa obrotowe
2017.12.31
91.031.548,4722.319.218,90
2018.12.31
109.331.683,9318.961.483,48
2019.12.31
116.174.168,4423.096.219,05

 Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki za poszczególne lata.


Dochody i straty

Wynik finansowy netto Spółki w PLN
Stan na dzieńZysk netto
2017.12.31
802.092,75
2018.12.31
1.237.716,10
2019.12.31
1.714.277,67


Zysk/strata z lat ubiegłych w PLN
Stan na dzieńZysk netto
2018.12.31
-80.415,51


Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki za poszczególne lata.

 

Dysponowanie dochodami i sposób pokrycia strat

  
Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 4/ZZW/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku dokonano podział zysku bilansowego za rok 2016 w następujący sposób (w PLN):
1 589 911,96 - kapitał rezerwowy


Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 4/ZZW/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonano podział zysku bilansowego za rok 2017 w następujący sposób (w PLN):
802 092,75 - kapitał rezerwowy


Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 4/ZZW/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku dokonano podział zysku bilansowego za rok 2018 w następujący sposób (w PLN):
80 415,51 - pokrycie straty z lat ubiegłych
1 157 300,59 - kapitał rezerwowy 

 

Źródło: Uchwały Zgromadzenia Wspólników.


Kontrole

PrzedmiotRokWynik
Projekt "Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta
Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia zwiększającą jego energooszczędność"
2018nie stwierdzono nieprawidłowości
Projekt "Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski"2019nie stwierdzono nieprawidłowości
Program "Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego- Miasto Kalisz2019nie stwierdzono nieprawidłowości
Projekt "Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2019nie stwierdzono nieprawidłowości
Podatek od towarów i usług za luty 2019 roku2019nie stwierdzono nieprawidłowościDług publiczny

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. nie korzystała z pomocy publicznej.

 

Pomoc publiczna

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. otrzymała pomoc publiczną. 

2020.06.18         50 652,67 zł            11.373,93 euro 
2020.09.20         50 332,93 zł            11.291,99 euro 
2020.09.20         46 653,75 zł            10.466,58 euro 


Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp . z o.o. otrzymała pomoc de minimis:

2014.03.20         2.962,45 zł           703,67 euro        
2014.05.12          9.754,11 zł2.333,69 euroCiężar publiczny

Podatek od nieruchomości w PLN
2017.12.31
2.981.132,00
2018.12.31
3.244.029,00
2019.12.31
3.706.240,00

metryczka


Wytworzył: Dorota Machelak-Sarzyńska (8 lutego 2021)
Opublikował: Piotr Frąszczak (8 lutego 2021, 11:56:47)

Ostatnia zmiana: Piotr Frąszczak (8 lutego 2021, 12:03:45)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 326