Majątek Spółki

                            

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 128.244.000,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysięcy złotych) i dzieli się na 126.646 (sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć ), równych i niepodzielnych udziałów, po 1.000,00 zł (tysiąc złotych), każdy. 

Aktywa Spółki w PLN
Stan na dzieńAktywa trwałeAktywa obrotowe
2020.12.31117.349.533,9032.716.562,99
2021.12.31144 741 616,4028 459 704,26
2022.12.31169 129 274,6344 608 724,41

 Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki za poszczególne lata.


Dochody i straty

Wynik finansowy netto Spółki w PLN
Stan na dzieńZysk netto
2020.12.31896.807,34
2021.12.311 684 665,03
2022.12.313 766 515,86

 Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki za poszczególne lata.


Dysponowanie dochodami i sposób pokrycia strat

  
Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 3/ZZW/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku dokonano podział zysku bilansowego za rok 2020 w następujący sposób (w PLN):
896 807,34- kapitał rezerwowy


Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 3/ZZW/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku dokonano podział zysku bilansowego za rok 2021 w następujący sposób (w PLN):
1 684 665,03 - kapitał rezerwowy


Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 3/ZZW/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku dokonano podział zysku bilansowego za rok 2022 w następujący sposób (w PLN):
3 766 515,86- kapitał rezerwowy

Źródło: Uchwały Zgromadzenia Wspólników.


Kontrole


Przedmiot Rok Wynik
Deklaracja podatku VAT za sierpień 2021 roku2021nie stwierdzono nieprawidłowości
Ubezpieczenia społeczne2021nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
Projekt "Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski"2022nie stwierdzono nieprawidłowości
Deklaracja podatku VAT za wrzesień 2022 roku 2022nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
Projekt "Kurs na rewitalizację"2022nie stwierdzono nieprawidłowości
'Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne                                                                                                          2022nie stwierdzono nieprawidłowości


Dług publiczny

W Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. nie występuje dług publiczny

 

Pomoc publiczna

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. nie udzielała pomocy publicznej

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. otrzymało pomoc publiczną


2020.06.18         50 652,67 zł            11.373,93 euro 
2020.09.20         50 332,93 zł            11.291,99 euro 
2020.09.20         46 653,75 zł            10.466,58 euro 


Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp . z o.o. otrzymała pomoc de minimis:

2014.03.20         2.962,45 zł        703,67 euro        
2014.05.12          9.754,11 zł2.333,69 euro

2023.04.26          42.725,64 zł       9.311,06 euro    

Ciężar publiczny

Podatek od nieruchomości w PLN
2020.12.313 995 118,00
2021.12.314 177 873,00
2022.12.314 692 751,00

metryczka


Wytworzył: Dorota Machelak-Sarzyńska (8 lutego 2021)
Opublikował: Piotr Frąszczak (8 lutego 2021, 11:56:47)

Ostatnia zmiana: Paweł Sobczak (8 sierpnia 2023, 11:08:32)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2181