Majątek Spółki

                            

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.354.000,00 zł (sto dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysięcy złotych) i dzieli się na 108.756 (sto osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych), równych i niepodzielnych udziałów, po 1.000,00 zł (tysiąc złotych), każdy.  

Aktywa Spółki w PLN
Stan na dzieńAktywa trwałeAktywa obrotowe
2019.12.31116.174.168,4423.096.219,05
2020.12.31117.349.533,9032.716.562,99
2021.12.31144 741 616,4028 459 704,26

 Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki za poszczególne lata.


Dochody i straty

Wynik finansowy netto Spółki w PLN
Stan na dzieńZysk netto
2019.12.311.714.277,67
2020.12.31896.807,34
2021.12.311 684 665,03

 Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki za poszczególne lata.


Dysponowanie dochodami i sposób pokrycia strat

  
Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 3/ZZW/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku dokonano podział zysku bilansowego za rok 2019 w następujący sposób (w PLN):
1 714 277,67- kapitał rezerwowy


Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 3/ZZW/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku dokonano podział zysku bilansowego za rok 2020 w następujący sposób (w PLN):
896 807,34 - kapitał rezerwowy


Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 3/ZZW/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku dokonano podział zysku bilansowego za rok 2021 w następujący sposób (w PLN):
1 684 665,03- kapitał rezerwowy

Źródło: Uchwały Zgromadzenia Wspólników.


Kontrole

Przedmiot Rok Wynik
Projekt "Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski"2019nie stwierdzono nieprawidłowości
Program "Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego- Miasto Kalisz2019nie stwierdzono nieprawidłowości
Projekt "Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2019nie stwierdzono nieprawidłowości
Podatek od towarów i usług za luty 2019 roku2019nie stwierdzono nieprawidłowości
Deklaracja podatku VAT za sierpień 2021 roku2021nie stwierdzono nieprawidłowości
Ubezpieczenia społeczne2021nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości
Projekt "Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2022nie stwierdzono nieprawidłowości
Deklaracja podatku VAT za wrzesień 2022 roku 2022nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości

Dług publiczny

W Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. nie występuje dług publiczny

 

Pomoc publiczna

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. nie udzielała pomocy publicznej

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. otrzymało pomoc publiczną


2020.06.18         50 652,67 zł            11.373,93 euro 
2020.09.20         50 332,93 zł            11.291,99 euro 
2020.09.20         46 653,75 zł            10.466,58 euro 


Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp . z o.o. otrzymała pomoc de minimis:

2014.03.20         2.962,45 zł        703,67 euro        
2014.05.12          9.754,11 zł2.333,69 euro


Ciężar publiczny

Podatek od nieruchomości w PLN
2019.12.313 706 240,00
2020.12.313 995 118,00
2021.12.314 177 873,00

metryczka


Wytworzył: Dorota Machelak-Sarzyńska (8 lutego 2021)
Opublikował: Piotr Frąszczak (8 lutego 2021, 11:56:47)

Ostatnia zmiana: Paweł Sobczak (7 lipca 2022, 10:45:50)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1763