Majątek Spółki

                            

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.496.000,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 89.898 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem ), równych i niepodzielnych udziałów, po 1.000,00 zł (tysiąc złotych), każdy. 

Aktywa Spółki w PLN
Stan na dzieńAktywa trwałeAktywa obrotowe
2018.12.31
109.331.683,9318.961.483,48
2019.12.31
116.174.168,4423.096.219,05
2020.12.31
117.349.533,9032.716.562,99

 Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki za poszczególne lata.


Dochody i straty

Wynik finansowy netto Spółki w PLN
Stan na dzieńZysk netto
2018.12.31
1.237.716,10
2019.12.31
1.714.277,67
2020.12.31
896.807,34


Zysk/strata z lat ubiegłych w PLN
Stan na dzieńZysk netto
2018.12.31
-80.415,51


Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki za poszczególne lata.

 

Dysponowanie dochodami i sposób pokrycia strat

  
Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 4/ZZW/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku dokonano podział zysku bilansowego za rok 2018 w następujący sposób (w PLN):
80 415,51 - pokrycie straty z lat ubiegłych
1 157 300,59 - kapitał rezerwowy 

Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 3/ZZW/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku dokonano podział zysku bilansowego za rok 2019 w następujący sposób (w PLN):
1 714 277,67 - kapitał rezerwowy


Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 3/ZZW/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku dokonano podział zysku bilansowego za rok 2020 w następujący sposób (w PLN):
896 807,34 - kapitał rezerwowy

 

Źródło: Uchwały Zgromadzenia Wspólników.


Kontrole

PrzedmiotRokWynik
Projekt "Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta
Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia zwiększającą jego energooszczędność"
2018nie stwierdzono nieprawidłowości
Projekt "Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski"2019nie stwierdzono nieprawidłowości
Program "Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego- Miasto Kalisz2019nie stwierdzono nieprawidłowości
Projekt "Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2019nie stwierdzono nieprawidłowości
Podatek od towarów i usług za luty 2019 roku2019nie stwierdzono nieprawidłowościDług publiczny

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. nie korzystała z pomocy publicznej.

 

Pomoc publiczna

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. nie udzieliła pomocy publicznej. 

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. otrzymała pomoc publiczną

2020.06.18         50 652,67 zł            11.373,93 euro 
2020.09.20         50 332,93 zł            11.291,99 euro 
2020.09.20         46 653,75 zł            10.466,58 euro 


Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp . z o.o. otrzymała pomoc de minimis:

2014.03.20         2.962,45 zł           703,67 euro        
2014.05.12          9.754,11 zł2.333,69 euroCiężar publiczny

Podatek od nieruchomości w PLN
2018.12.31
3.244.029,00
2019.12.31
3.706.240,00
2020.12.31
3.995.118,00

metryczka


Wytworzył: Dorota Machelak-Sarzyńska (8 lutego 2021)
Opublikował: Piotr Frąszczak (8 lutego 2021, 11:56:47)

Ostatnia zmiana: Piotr Frąszczak (6 lipca 2021, 09:04:39)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1208