zamówienie na:

Badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku z zachowaniem kryteriów oceny przyjętych w ustawie o rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości i umowy spółki, oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DE/2253/2017
szacunkowa wartość: pon. 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 września 2017
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania z uwagi na konieczność dokonania zmian w treści zapytania.  
Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: 2253.rar (316kB) rar

metryczka


Odpowiada za treść: -
Opublikował: Paweł Sobczak (7 września 2017, 10:03:35)

Ostatnia zmiana: Paweł Sobczak (8 września 2017, 12:48:15)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1633