Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Raków stacja 30050 na terenie Gminy Łęka Opatowska

zamawiający: OUID sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WT/T2/SzK/1412/2022
wartość: poniżej 130 tys. zł
termin składania ofert: 3 czerwca 2022  14:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postepowania z uwagi na niewłaściwe zamieszczenie niniejszego zapytania ofertowego w zakładce "PRZETARGI". Przedmiotowe zapytanie ofertowe zostanie przeniesione do zakładki "ZAPYTANIA OFERTOWE".  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)