Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

"Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na istniejącym budynku biurowo-magazynowym przy ul. Wrocławskiej 71A w Kaliszu" Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu OZE i elektromobilność 2022

zamawiający: OUiD sp. o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: 01/TP/2023
wartość: pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 23 stycznia 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: informacja o unieważnieniu postępowania udostępniona jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)