Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa zestawu kontenerów pod wynajem z przeznaczeniem do stałej pracy biurowej

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 07/PN/DT/2019
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Przebudowa oświetlenia ulicznego w Kaliszu przy ul. 3 Maja (od ul. Warszawskiej do Majkowskiej) oraz przy ul. Majkowskiej (od ul. 3 Maja do Al. Wojska Polskiego) - ETAP II i III

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 02/PN/DT/2019
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 2 kwietnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)