Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

Wykonywanie prac eksploatacyjno – konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUID sp. z o.o. w podziale na 46 części

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 20/PN/DT/2018
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty 

zamówienie na:

Wykonywanie prac eksploatacyjno – konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUiD sp. z o.o.

zamawiający: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 19/PN/DT/2018
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 22 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Budowa oświetleniowej linii kablowej przy ul. Sportowej w Kępnie (ścieżka na terenie KOSIR)

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 17-1/PN/DT/2018
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 9 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Słodków Kolonia, gm. Turek – ETAP I

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 18/PN/DT/2018
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 października 2018  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrzeszów ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kościuszki

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 16/PN/DT/2018
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 października 2018  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Danysza i ul. Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 15/PN/DT/2018
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 września 2018  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty 

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla grupy zakupowej w skład której wchodzą Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. oraz jednostki samorządu terytorialnego i podmioty przez nie reprezentowane

zamawiający: OUiD sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz wspólnie z jednostkami sam. terytor. wraz z podmiotami, które reprezentują
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 13/PN/DT/2018
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 28 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Waryńskiego oraz przy ul. Osiedle Robotnicze w Ostrowie Wielkopolskim

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 14/PN/DT/2018
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty 

zamówienie na:

Budowa kablowej linii oświetlenia ścieżki w m. Baranów ul. Trakt Napoleoński i Mroczeń ul. Baranowska, gm. Baranów – ETAP I

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 11/PN/DT/2018
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 maja 2018  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Syców w ciągu ulic Piastowskiej i Kościelnej, gm. Syców

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/PN/DT/2018
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Przebudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w Kaliszu przy ul. Miłej, Niemojowskich, Zamełki, Miłkowskiego, Wrzosowej, Różanej i Wyjazdowej

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 09/PN/DT/2018
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

„Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województwa wielkopolskiego w podziale na 5 części”

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 08/PN/DT/2018
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2018  13:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze ofert  

zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach prowadzonych przez Zamawiającego zadań inwestycyjnych

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 07/PN/DT/2018
wartość: pon. 30 tys. euro
termin składania ofert: 26 marca 2018  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty 

zamówienie na:

Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Koźminek przy ul. Szkolnej, Kilińskiego, placu św. Wawrzyńca wraz z przyległymi uliczkami, gm. Koźminek

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 03-1/PN/DT/2018
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 lutego 2018  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty 

zamówienie na:

„Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województwa wielkopolskiego” Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 04/PN/DT/2018
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 26 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze ofert i unieważnieniu poszczególnych części 

zamówienie na:

Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, na osiedlach: Śródmieście i im. Jana Pawła II Zamówienie realizowane w ramach projektu pt. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 05/PN/DT/2018
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej polegająca na budowie oświetlenia siedmiu przejść dla pieszych w Kaliszu: ul. Górnośląska/Cmentarna, al. Wojska Polskiego/Widok, al. Wojska Polskiego/Widok/Kielecka, Sukiennicza/Rzeźnicza, Sukiennicza/Piekarska, Sukiennicza/Łazienna, Serbinowska pomiędzy Młynarską a Górnośląską

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 02/PN/DT/2018
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2018  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)