Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej

zamawiający: OUiD sp. o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 05/PN/2022
wartość: przekraczająca progi unijne
termin składania ofert: 11 maja 2022  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)