O Spółce

Spółka działa pod nazwą: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. (dalej: OUiD) powstała w styczniu 1997 roku 
w ramach kontynuacji prowadzonego przez Energetykę Kaliską SA (dalej: EK SA) procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 

Z dniem 1 stycznia 2005 r. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zostało włączone w skład Grupy Kapitałowej Koncernu Energetycznego ENERGA SA powstałej w wyniku połączenia ośmiu spółek dystrybucyjnych i ich spółek - córek, w tym EK SA.

Wyodrębnienie sieci oświetleniowej i wniesienie jej aportem do spółki prawa handlowego miało na celu wyłączenie z majątku EK SA elementu nie związanego z przesyłem i obrotem energią elektryczną. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu Spółka OUiD świadczy na rzecz Gmin usługę oświetleniową, polegającą na zapewnieniu dopływu energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych, przetworzeniu jej na światło i na utrzymaniu sieci oświetleniowej w należytym stanie technicznym. Usługa oświetleniowa, stanowiąca podstawowy obszar działalności Spółki, została zaklasyfikowana przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie grupowania PKD - „Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała” (63.21.Z), PKD (2007) - „Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy” (52.21.Z).

Spółka realizuje również następujące rodzaje zadań statutowych:

•    działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), 
•    naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z), 
•    roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
•    wykonywanie instalacji elektrycznych  (43.21.Z),
•    działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
•    pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
•    sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z), 
•    sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
     sklepach (47.78.Z),
•    handel energią elektryczną  (35.14.Z), 
•    działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
     (46.18.Z),
•    sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
•    pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
•    pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
      (74.90.Z),
•    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
•    dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
•    pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
      ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
•    działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
•    działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 
      satelitarnej (61.20.Z),
•    działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z), 
•    działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
•    handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z).


OUiD jest odpowiedzialne za eksploatację, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej. Energia elektryczna stanowi materiał niezbędny do świadczenia usługi oświetleniowej. Taka działalność nie wymaga koncesji na sprzedaż czy dystrybucję energii elektrycznej. Spółka, 
w drodze przetargu, kupuje energię elektryczną do tej sieci, a usługę konserwacji powierza podmiotom zewnętrznym.

Obszar działania Spółki wynosi blisko 12 tys. km2 i pokrywa się terytorialnie z zasięgiem działania kaliskiego Oddziału ENERGA SA.

Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Jakub Krzywda (25 stycznia 2013)
Opublikował: Jakub Krzywda (25 stycznia 2013, 12:08:01)

Ostatnia zmiana: Piotr Frąszczak (18 kwietnia 2019, 11:00:18)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15620