Organy Spółki

Organy Spółki

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników Wspólnicy:106 jednostek samorządu terytorialnego, które łącznie posiadają 100 % udziałów w Spółce.Tabela udziałów Kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.496.000,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów [...]

Majątek Spółki

  Aktywa Spółki w PLN Stan na dzień Aktywa trwałe Aktywa obrotowe 2017.12.31 91.031.548,47 [...]

metryczka