zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej

zamawiający: OUiD sp. o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 05/PN/2022
wartość: przekraczająca progi unijne
termin składania ofert: 11 maja 2022  10:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej  
Ogłoszenie o zamówieniu 05_22.pdf (533kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05_22.pdf (416kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 05_22.pdf (419kB) pdf


UWAGA! plik SWZ 05_22 został podzielony na części w związku z powyższym w celu poprawnego otwarcia należy wszystkie pliki pobrać na komputer, a następnie otworzyć plik o nazwie SWZ 05_22.7z.001 (spowoduje to załadowanie się wszystkich pobranych plików)

Link do postępowania na platformie miniPortal (pod którym dostępne jest również ID postępowania):
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a26de4c2-68f0-4f5e-9666-b88a9601175b 


odp. na pytania + zm. treści SWZ 05_22.pdf (1920kB) pdf

zmiana treści SWZ II 05_22.pdf (785kB) pdf

załącznik nr 10 do SWZ edytowalny.docx (17kB) word

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia 05_22.pdf (148kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert 05_22.pdf (232kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzyst. 05_22.pdf (290kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Paweł Sobczak
Opublikował: Paweł Sobczak (13 kwietnia 2022, 09:30:32)

Ostatnia zmiana: Paweł Sobczak (21 czerwca 2022, 10:33:41)
Zmieniono: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 400