zamówienie na:

Budowa oświetlenia drogowego w m. Lipe od posesji 48 do 59, gm. Blizanów

zamawiający: OUiD sp. o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: 02/TP/2022
wartość: pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 22 marca 2022  10:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej  
ogłoszenie o zamówieniu 02_22.pdf (136kB) pdf

SWZ 02_22.7z.001 (8192kB) zip
SWZ 02_22.7z.002 (8192kB) plik
SWZ 02_22.7z.003 (8192kB) plik
SWZ 02_22.7z.004 (8192kB) plik
SWZ 02_22.7z.005 (8192kB) plik

UWAGA! plik SWZ 02_22 został podzielony na części w związku z powyższym w celu poprawnego otwarcia należy wszystkie pliki pobrać na komputer, a następnie otworzyć plik o nazwie SWZ 02_22.7z.001 (spowoduje to załadowanie się wszystkich pobranych plików)

Link do postępowania na platformie miniPortal (pod którym dostępne jest również ID postępowania):
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a7a4a660-37d1-4ad5-9c2b-74e60e5c87bd 

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia 02_22.pdf (159kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert 02_22.pdf (267kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzyst. 02_22.pdf (369kB) pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania 02_22.pdf (65kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Paweł Sobczak
Opublikował: Paweł Sobczak (4 marca 2022, 13:18:46)

Ostatnia zmiana: Paweł Sobczak (6 maja 2022, 13:25:39)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 258