zamówienie na:

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Golina ul. Kusocińskiego, Olimpijska oraz stadion miejski, gm. Golina – etap I

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: 16/TP/2021
wartość: pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 20 października 2021  10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 16_21.pdf (138kB) pdf

SWZ 16_21.7z.001 (8192kB) zip
SWZ 16_21.7z.002 (8192kB) plik

UWAGA! plik SWZ 16_21 został podzielony na części w związku z powyższym w celu poprawnego otwarcia należy wszystkie pliki pobrać na komputer, a następnie otworzyć plik o nazwie SWZ 16_21.7z.001 (spowoduje to załadowanie się wszystkich pobranych plików)

Link do postępowania na platformie miniPortal (pod którym dostępne jest również ID postępowania):
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d98faec4-4000-49bc-b992-eea59c2e2a26

metryczka


Odpowiada za treść: Paweł Sobczak
Opublikował: Paweł Sobczak (5 października 2021, 13:39:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90