zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej

zamawiający: OUiD sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz działająca w imieniu własnym i grupy zakupowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 08/PN/2021
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 czerwca 2021  10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 08_21.pdf (498kB) pdf

SWZ 08_21.7z.001 (8192kB) zip
SWZ 08_21.7z.002 (8192kB) plik

UWAGA! plik SWZ 08_21 został podzielony na części w związku z powyższym w celu poprawnego otwarcia należy wszystkie pliki pobrać na komputer, a następnie otworzyć plik o nazwie SWZ 08_21.7z.001 (spowoduje to załadowanie się wszystkich pobranych plików)

Link do postępowania na platformie miniPortal (pod którym dostępne jest również ID postępowania):
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84091059-3f5d-4861-8527-236f96291835

metryczka


Odpowiada za treść: Paweł Sobczak
Opublikował: Paweł Sobczak (2 czerwca 2021, 11:54:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112