zamówienie na:

Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kowalówka – Leśna Polana, gm. Wieruszów

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 04/PN/DT/2019
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty