zamówienie na:

Wykonywanie prac eksploatacyjno – konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUiD sp. z o.o.

zamawiający: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 19/PN/DT/2018
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 22 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty