zamówienie na:

„Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województwa wielkopolskiego” Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 04/PN/DT/2018
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 26 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze ofert i unieważnieniu poszczególnych części