Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Wspólnicy:

108 jednostek samorządu terytorialnego, które łącznie posiadają 100 % udziałów w Spółce.

TABELA UDZIAŁÓW - stan na 18.05.2023.pdf (193kB) pdf Lista Wspólników - stan na 2022-12-07 - 108 - 122.685.000.pdf (2772kB) pdf

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.685.000,00 zł (sto dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 121.087 (sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem), równych i niepodzielnych udziałów, po 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.


Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:


Kewin Klotzek
Władysław Karski
   Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Z-ca Przewodniczącego
Artur Chołody   Sekretarz Rady
Michał Gajda
Mikołaj Kostka          
   Członek Rady
   Członek Rady

 
Zarząd

Skład Zarządu Spółki:

Maciej Witczak  - Prezes Zarządu
 Dorota Kisiela-Augustyniak  - Członek Zarządu


metryczka


Wytworzył: Kordian Błasik (14 stycznia 2013)
Opublikował: Kordian Błasik (14 stycznia 2013, 10:38:17)

Ostatnia zmiana: Paweł Sobczak (30 maja 2023, 08:22:57)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15264