Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Wspólnicy:

106 jednostek samorządu terytorialnego, które łącznie posiadają 100 % udziałów w Spółce.

Tabela udziałów 19.11.2021.pdf (1186kB) pdf Lista Wspólników - stan na 2021-11-19.pdf (3051kB) pdf

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.944.000,00 zł (sto jeden milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych) i dzieli się na 100.346 (sto tysięcy trzysta czterdzieści sześć), równych i niepodzielnych udziałów, po 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.


Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

W dniu 15 lipca 2020 roku rozpoczęła się kolejna IX kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwająca, zgodnie z Umową Spółki, 3 lata.

Skład Rady Nadzorczej:


 Józef Rogacki
 Władysław Karski
   Przewodniczący Rady
   Z-ca Przewodniczącego
 Artur Chołody   Sekretarz Rady
 Michał Gajda
 Mikołaj KOstka          
   Członek Rady
   Członek Rady
  Zarząd

Skład Zarządu Spółki:

Maciej Witczak Prezes Zarządu


metryczka


Wytworzył: Kordian Błasik (14 stycznia 2013)
Opublikował: Kordian Błasik (14 stycznia 2013, 10:38:17)

Ostatnia zmiana: Piotr Frąszczak (25 listopada 2021, 09:17:32)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13387