Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Wspólnicy:

108 jednostek samorządu terytorialnego, które łącznie posiadają 100 % udziałów w Spółce.

Tabela udziałów - stan na 2022-05-18.pdf (150kB) pdf Lista Wspólników - stan na 2022-05-18.pdf (2891kB) pdf

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.354.000,00 zł (sto dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 108.756 (sto osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć), równych i niepodzielnych udziałów, po 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.


Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

W dniu 15 lipca 2020 roku rozpoczęła się kolejna IX kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwająca, zgodnie z Umową Spółki, 3 lata.

Skład Rady Nadzorczej:


 Józef Rogacki
 Władysław Karski
   Przewodniczący Rady
   Z-ca Przewodniczącego
 Artur Chołody   Sekretarz Rady
 Michał Gajda
 Mikołaj Kostka          
   Członek Rady
   Członek Rady
  Zarząd

Skład Zarządu Spółki:

Maciej Witczak  - Prezes Zarządu
 Dorota Kisiela-Augustyniak  - Członek Zarządu


metryczka


Wytworzył: Kordian Błasik (14 stycznia 2013)
Opublikował: Kordian Błasik (14 stycznia 2013, 10:38:17)

Ostatnia zmiana: Paweł Sobczak (24 maja 2022, 07:46:16)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13874