Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Wspólnicy:

106 jednostek samorządu terytorialnego, które łącznie posiadają 100 % udziałów w Spółce.

Tabela udziałów 02.11.2020 (2264kB) pdf Lista Wspólników - stan na 2020-11-02.pdf (5013kB) pdf

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.496.000,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 89.898 (osiemdziesiąt dziewięć osiemset dziewięćdziesiąt osiem), równych i niepodzielnych udziałów, po 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.


Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

W dniu 15 lipca 2020 roku rozpoczęła się kolejna IX kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwająca, zgodnie z Umową Spółki, 3 lata.

Skład Rady Nadzorczej:


 Józef Rogacki
 Władysław Karski
   Przewodniczący Rady
   Z-ca Przewodniczącego
 Artur Chołody   Sekretarz Rady
 Michał Gajda
 Mikołaj KOstka          
   Członek Rady
   Członek Rady
  Zarząd

Skład Zarządu Spółki:

Maciej Witczak Prezes Zarządu


metryczka


Wytworzył: Kordian Błasik (14 stycznia 2013)
Opublikował: Kordian Błasik (14 stycznia 2013, 10:38:17)

Ostatnia zmiana: Piotr Frąszczak (8 lutego 2021, 08:46:26)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13050