zamówienie na:

wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Koło Park Kaliski, 70144, gm. Miejska Koło, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 40/T3/2022 z dnia 31.08.2022r. stanowiącymi integralną część zapytania.

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WT/T3/PR/2264/2022
szacunkowa wartość: poniżej 130 tys. zł
termin składania ofert: 14 września 2022
przyczyna unieważnienia: oferta przekroczyła wartość szacunkową zadania 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Odpowiada za treść: Patryk Rutecki
Opublikował: Rafał Bednarek (7 września 2022, 14:29:32)

Ostatnia zmiana: Rafał Bednarek (11 października 2022, 14:58:42)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 622