zamówienie na:

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Kalisz, ul. Ks. Józefa Sieradzana, st. 10060

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: TT/T I/2191/2021
szacunkowa wartość: pon. 130 tys. zł
termin składania ofert: 21 września 2021
wynik postępowania: w wyniku postępowania wybrano ofertę firmy EUTRO sp. z o.o. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Odpowiada za treść: -
Opublikował: Paweł Sobczak (14 września 2021, 10:14:52)

Ostatnia zmiana: Dorota Szkudlarek (20 października 2021, 08:29:37)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 162