zamówienie na:

Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku i rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku oraz sporządzenia sprawozdań z badania z poszczególnych lat

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DE/2192/2021
szacunkowa wartość: pon. 130 tys. zł
termin składania ofert: 27 września 2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Odpowiada za treść: -
Opublikował: Paweł Sobczak (14 września 2021, 08:59:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169