zamówienie na:

Budowa oświetlenia drogowego w m. Józefów 52-54, st. 13558, gm. Godziesze Wielkie, w zakresie zgodnym z WTS 50/I/2021 z dnia 27.08.2021 oraz załącznikiem stanowiącymi integralną część zapytania.

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: TT/T I/2059/2021
szacunkowa wartość: pon. 130 tys. zł
termin składania ofert: 8 września 2021
wynik postępowania: wybrana oferta: EUTRO Sp. z o.o., Chotów 24B, 63-460 Nowe Skalmierzyce 
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającychmetryczka


Odpowiada za treść: -
Opublikował: Paweł Sobczak (2 września 2021, 14:02:40)

Ostatnia zmiana: Paweł Sobczak (21 września 2021, 11:41:18)
Zmieniono: wybór wykonawcy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 145