zamówienie na:

na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Nadzież, st. 14876, gm. Lisków, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 38/I/2020 z dnia 27.08.2020r. stanowiącymi integralną część zapytania

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: TT/T I/2558/2020
szacunkowa wartość: pon. 30 tys. EURO
termin składania ofert: 12 listopada 2020
wynik postępowania: w wyniku postępowania wybrano ofertę firmy BUDMAR S.C. 
treść zapytania wraz z warunkami technicznymi 2558.pdf (3616kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: D. Świątek
Opublikował: Dorota Szkudlarek (30 października 2020, 08:59:55)

Ostatnia zmiana: Dorota Szkudlarek (29 grudnia 2020, 12:33:18)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 98