zamówienie na:

na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Plewnia gm. Ceków Kolonia, st. 15157, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 39/I/2020 z dnia 01.09.2020r. stanowiącymi integralną część zapytania

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: TT/T I/2559/2020
szacunkowa wartość: pon. 30 tys. EURO
termin składania ofert: 12 listopada 2020
treść zapytania wraz z warunkami technicznymi 2559.rar (1875kB) rar

metryczka


Odpowiada za treść: S.Mielcarek
Opublikował: Dorota Szkudlarek (30 października 2020, 08:57:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50