zamówienie na:

wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Koło ul. Włocławska-Wąska, 70933/06, Gm. Miejska Kolo, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 6/III/2020 z dnia 23.07.2020r. stanowiącymi integralną część zapytania.

zamawiający: OUID Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: TT/T III/1817/2020
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2020
Zapytanie ofertowe wraz załącznikami 1817.pdf (2850kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Rafał Bednarek
Opublikował: Rafał Bednarek (28 lipca 2020, 12:14:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60