zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Słupia pod Kępnem ul. Kuźnicka (w pobliżu pos. 2) stacja 30033 gm. Baranów w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z warunkami technicznymi WTS 7/II/2020

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: TT/T II/235/2020
szacunkowa wartość: pon. 30 tys. euro
termin składania ofert: 6 lutego 2020
wynik postępowania: „ABP” Spółka Cywilna Krzysztof Słowiński, Marek Albert i Grzegorz Berski, ul. Wrocławska 80 , 63-600 Kępno 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Odpowiada za treść: -
Opublikował: Szymon Kubiak (28 stycznia 2020, 09:15:30)

Ostatnia zmiana: Szymon Kubiak (10 lutego 2020, 12:09:42)
Zmieniono: Wybrano Wykonawcę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 361