zamówienie na:

Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Blizanówek od przystanku autobusowego do posesji 6, gm. Blizanów – ETAP I

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: TT/T I/498/2019
szacunkowa wartość: pon. 30 tys. euro
termin składania ofert: 11 marca 2019
wynik postępowania: do realizacji zadania wybrano ofertę Wykonawcy: ELPROBUD - Łukasz Juszkiewicz, Czempisz.  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Odpowiada za treść: -
Opublikował: Paweł Sobczak (5 marca 2019, 10:26:20)

Ostatnia zmiana: Paweł Sobczak (26 marca 2019, 12:47:43)
Zmieniono: wybór wykonawcy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 176