Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w m. Syców

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/PN/DT/2019
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty 

zamówienie na:

Budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Uniejowskiej i Niepodległości w Turku

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 09/PN/DT/2019
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty 

zamówienie na:

Wykonywanie prac eksploatacyjno – konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUID sp. z o.o. w podziale na 109 części

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 08/PN/DT/2019
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 października 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z informacją o wyborze oferty oraz o unieważnieniu 

zamówienie na:

Dostawa zestawu kontenerów pod wynajem z przeznaczeniem do stałej pracy biurowej

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 07-1/PN/DT/2019
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego, Lipcowej, 21-Stycznia, Zielonej w m. Kępno

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 05/PN/DT/2019
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kowalówka – Leśna Polana, gm. Wieruszów

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 04/PN/DT/2019
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej

zamawiający: OUiD sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz działająca w imieniu własnym i grupy zakupowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 03/PN/DT/2019
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 30 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Przebudowa oświetlenia ulicznego w Kaliszu przy ul. 3 Maja (od ul. Warszawskiej do Majkowskiej) oraz przy ul. Majkowskiej (od ul. 3 Maja do Al. Wojska Polskiego) - - ETAP II i III

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 02-1/PN/DT/2019
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Budowa oświetleniowej linii kablowej w m. Koło ul. Sienkiewicza – etap I

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/PN/DT/2019
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 marca 2019  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)