Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Wykonywanie prac eksploatacyjno – konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUID sp. z o.o. w podziale na 18 części

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 15/PN/DT/2017
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty 

zamówienie na:

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Ostrzeszowie przy ul. Jana Pawła II

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 14/PN/DT/2017
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Cisew, gm. Turek – etap I

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 12/PN/DT/2017
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Świba, gm. Kępno – etap I

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 13/PN/DT/2017
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze oferty  

zamówienie na:

Wykonywanie prac eksploatacyjno – konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUID sp. z o.o.

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/PN/DT/2017
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 28 września 2017  10:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Turek w miejscowościach: Korytków (st. 60200), Obrębizna (st. 61138), Kowale Księże (st. 60632), Grabieniec (st. 60045), Obrzębin (st. 60884), Wietchinin (st. 61132), Żuki (st. 61041), Żuki (st. 60116), Turkowice-Kowale Księże (st. 60632)

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 09/PN/DT/2017
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2017  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla grupy zakupowej w skład której wchodzą Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. oraz jednostki samorządu terytorialnego i podmioty przez nie reprezentowane

zamawiający: OUiD sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz wspólnie z jednostkami sam. terytor. wraz z podmiotami, które reprezentują
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 08/PN/DT/2017
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 14 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ulicznego w Kazimierzu Biskupim na pl. Wolności, ul. Klasztornej i Węglewskiej

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 05-1/PN/DT/2017
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Władysławów ul. Rynek, gm. Władysławów - Etap II

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 07/PN/DT/2017
wartość: pon. 30 tys. euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Budowa kablowej linii oświetleniowej w m. Syców ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego, Henryka Pobożnego, Henryka Brodatego, Bolesława Krzywoustego, Mieszka I, Władysława Łokietka, Al. 15-Lecia

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 06/PN/DT/2017
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 25 maja 2017  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kalisza, na osiedlach: Chmielnik, Dobrzec i Majków w ramach projektu WRPO dofinansowanego ze środków UE nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 04/PN/DT/2017
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2017  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, na osiedlach: Nowe Parcele i Parcele Zacharzewskie w ramach projektu WRPO dofinansowanego ze środków UE nr RPWP.03.03.01-30-0021/16-00

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 03/PN/DT/2017
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2017  11:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Turek ul. Górnicza

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/PN/DT/2017
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 6 lutego 2017  13:00
wynik postępowania: zgodnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)