Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Wykonywanie prac eksploatacyjno – konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUiD sp. z o.o. w podziale na 8 części

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 06/PN/DT/2016
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2016  11:00
wynik postępowania: zgodnie z zawiadomieniem o wyborze oferty  

zamówienie na:

Wykonywanie prac eksploatacyjno – konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUID sp. z o.o. w podziale na 28 części

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 05/PN/DT/2016
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 30 listopada 2016  11:00
wynik postępowania: zgodnie z zawiadomieniem o wyborze oferty 

zamówienie na:

Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Władysławów ul. Rynek, gm. Władysławów (Etap I)

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 04/PN/DT/2016
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 30 września 2016  13:00
wynik postępowania: zgodnie z zawiadomieniem o wyborze oferty 

zamówienie na:

Wykonywanie prac eksploatacyjno – konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUiD sp. z o.o.

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 03/PN/DT/2016
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 6 września 2016  13:00
wynik postępowania: zgodnie z zawiadomieniem o wyborze oferty  

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze działania „Oświetlenia Ulicznego i Drogowego” sp. z o.o. oraz dla Miasta Kalisz i podmiotów przez nie reprezentowanych

zamawiający: OUiD sp. z o.o. działający również w imieniu Miasta Kalisz wraz z podmiotami, które reprezentuje
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/PN/DT/2016
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 11 sierpnia 2016  13:00
wynik postępowania: zgodnie z zawiadomieniem o wyborze oferty 

zamówienie na:

Budowa kablowej linii oświetleniowej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Sadowa

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 02/PN/DT/2016
wartość: pow. 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 lipca 2016  13:00
wynik postępowania: zgodnie z zawiadomieniem o wyborze oferty  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)