Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej, audytu przed i powykonawczego oraz cykl szkoleń z narzędzi do zarządzania i projektowania infrastruktury oświetlenia w ramach projektu „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa - w podziale na 2 części

zamawiający: OUiD sp. o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: 25/TP/2022
wartość: pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 17 stycznia 2023  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dostępna jest na stronie prowadzonego postępowania  

zamówienie na:

Remont i modernizacja istniejącego budynku biurowo-magazynowego przy ul. Wrocławskiej 71A w Kaliszu

zamawiający: OUiD sp. o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: 24/TP/2022
wartość: pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 13 stycznia 2023  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dostępna jest na stronie prowadzonego postępowania  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)