Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Wykonywanie prac eksploatacyjno – konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUID sp. z o.o.

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 12/PN/2020
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 23 października 2020  10:00

zamówienie na:

„Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego” Zadanie dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 14/PN/2020
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 6 listopada 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)