Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Przebudowa oświetlenia ulicznego w Turku przy ul. Czystej, Pięknej, Makowej, Słonecznej, Radosnej, Kwiatowej oraz Pl. Kilińskiego

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: 07/TP/2021
wartość: pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 23 czerwca 2021  10:00

zamówienie na:

Przebudowa oświetlenia zewnętrznego na ternie Gminy Kłodawa

zamawiający: OUiD sp. z o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: 09/TP/2021
wartość: pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 24 czerwca 2021  10:00

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej

zamawiający: OUiD sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz działająca w imieniu własnym i grupy zakupowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 08/PN/2021
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 czerwca 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)